menu dblex
inbuktning
substantiv
urholkning
konkavitet
intryckning

Alla synonymer går att klicka på.