menu dblex
hiatus
substantiv
vokalmöte
mellanrum
lucka
tomrum
paus
uppehåll
glipa
hål
lakun
hopp
avbrott
gap
klyfta

Alla synonymer går att klicka på.