menu dblex
kvarleva
substantiv
lämning
relikt
återstod
rest
relik
reminiscens
aska
stoft
mull
stofthydda
ben
Se även
kvarlevor
kvarleva
verb
fortleva
finnas kvar

Alla synonymer går att klicka på.