menu dblex
kvarlevor
substantiv
aska
stoft
mull
rest
lik
överlevor
ben
Se även
kvarleva
I uttryck
jordiska kvarlevor

Alla synonymer går att klicka på.