menu dblex
relikt
substantiv
lämning
rest
kvarleva
återstod
ruin
överleva
reminiscens

Alla synonymer går att klicka på.