menu dblex
kvantum
substantiv
kvantitet
mängd
myckenhet
parti
belopp
mått
någons beskärda del
portion
dos
dosis
ranson
sats
lott
pensum

Alla synonymer går att klicka på.