menu dblex
dosis
substantiv
dos
portion
sats
kvantitet
mängd
kvantum
ranson

Alla synonymer går att klicka på.