menu dblex
myckenhet
substantiv
mängd
kvantitet
massa
antal
hop
svärm
portion
kvantum
mångfald
mått
överflöd
halt

Alla synonymer går att klicka på.