menu dblex
kolonnad
substantiv
pelargång
pelarrad
arkad
peristyl
portik
valvgång
xystus

Alla synonymer går att klicka på.