menu dblex
xystus
substantiv
pelargång
kolonnad
xystum

Alla synonymer går att klicka på.