menu dblex
portik
substantiv
kolonnprydd förhall
pelarhall
hall
vestibul
förhall
galleri
tambur
pelargång
kolonnad
gång

Alla synonymer går att klicka på.