menu dblex
inflika
verb
inskjuta
infalla
interfoliera
infoga
inpassa
interpolera
avbryta
infläta
sticka emellan med
inflicka

Alla synonymer går att klicka på.