menu dblex
interpolera
verb
inflika
inflicka
inskjuta
förfalska text
förfalska text genom inskott

Alla synonymer går att klicka på.