menu dblex
infoga
verb
inpassa
infatta
sätta in
foga in
anbringa
insätta
inskjuta
passa in
inflika
fästa
kasta in
innesluta
Se även
infogas
I uttryck
infoga sig
låta sig infoga

Alla synonymer går att klicka på.