menu dblex
infallsvinkel
substantiv
aspekt
synpunkt
synvinkel
perspektiv
utgångspunkt
betraktelsesätt
angreppspunkt
angreppssätt

Alla synonymer går att klicka på.