menu dblex
angreppspunkt
substantiv
akilleshäl
blotta
svaghet

Alla synonymer går att klicka på.