menu dblex
synvinkel
substantiv
synpunkt
inställning
uppfattning
aspekt
infallsvinkel
åsikt
attityd
perspektiv
utgångspunkt
mening
synsätt

Alla synonymer går att klicka på.