menu dblex
gissning
substantiv
förmodan
hypotes
teori
antagande
spekulation
aning
konjektur
misstanke
beräkning
Se även
gissningar

Alla synonymer går att klicka på.