menu dblex
konjektur
substantiv
gissning
förmodan
föreslagen läsart
hypotes

Alla synonymer går att klicka på.