menu dblex
misstanke
substantiv
farhåga
aning
fruktan
tvivel
ond aning
dubier
förmodan
gissning
misstro
onda aningar
tro
förmenande
varsel

Alla synonymer går att klicka på.