menu dblex
fabrikation
substantiv
tillverkning
produktion
framställning
fabrikat
produkt
industri
industrigren
fabricering
framställande
näringsgren

Alla synonymer går att klicka på.