menu dblex
fabrikat
substantiv
produkt
vara
arbete
alster
märke
fabrikation
artikel
tillverkning
fabriksmärke
sort
fabriksvara

Alla synonymer går att klicka på.