menu dblex
industrigren
substantiv
fabrikation
industri

Alla synonymer går att klicka på.