menu dblex
boksynt
adjektiv
beläst
bildad
lärd
litterat
litterär
vitter
kunnig
studerad
allmänbildad
kultiverad

Alla synonymer går att klicka på.