menu dblex
litterat
adjektiv
beläst
bokligt bildad
bildad
lärd
boksynt
vitter
akademisk
intellektuell

Alla synonymer går att klicka på.