menu dblex
studerad
adjektiv
beläst
lärd
bildad
boksynt
bokligt bildad
boklärd

Alla synonymer går att klicka på.