menu dblex
bibetydelse
substantiv
nyans
biklang
underton
association
bibegrepp
konnotation

Alla synonymer går att klicka på.