menu dblex
konnotation
substantiv
innebörd
innehåll
mening
bibetydelse

Alla synonymer går att klicka på.