menu dblex
bibegrepp
substantiv
bibetydelse

Alla synonymer går att klicka på.