menu dblex
bandage
substantiv
förband
bindel
binda
omslag
kompress
linda
gasbinda
plåster
trasa
band
lapp
klut
bandning
protes
I uttryck
hårda bandage

Alla synonymer går att klicka på.