menu dblex
klut
substantiv
tyglapp
trasa
huvudduk
lapp
bandage
flik
sjalett
tygstycke
tygtrasa
segel
duk

Alla synonymer går att klicka på.