menu dblex
kompress
substantiv
binda
bandage
förband
omslag
tampong
gasförband
sudd

Alla synonymer går att klicka på.