menu dblex
avvikande form
substantiv
variant
modifikation
varietet

Alla synonymer går att klicka på.