menu dblex
avskriva
verb
kalkera
kopiera
skriva av
citera
nedlägga
avveckla
låta bero
preskribera
låta utgå
avräkna
efterskänka
nedskriva
stryka
Se även
avskrivas

Alla synonymer går att klicka på.