menu dblex
avskrivas
verb
Se även
avskriva

Alla synonymer går att klicka på.