menu dblex
antagonism
substantiv
fiendskap
motsättning
agg
groll
illvilja
avoghet
ond blod
animositet
strid
fientlighet
motstånd
motsatsförhållande

Alla synonymer går att klicka på.