menu dblex
avoghet
substantiv
agg
groll
hat
fiendskap
illvilja
antagonism
motvilja
ovilja
rancune
avsky
misshag
missnöje

Alla synonymer går att klicka på.