menu dblex
animositet
substantiv
ovilja
fiendskap
agg
hat
hätskhet
motvilja
ressentiment
rancune
antagonism
antipati
aversion
avsky
harm
förbittring

Alla synonymer går att klicka på.