menu dblex
ressentiment
substantiv
agg
ovilja
animositet
rancune
groll
förtrytelse
harm

Alla synonymer går att klicka på.