menu dblex
4noga
pryd
sipp
stel
5petig
6sirlig
värdig
8noggrann
siratlig
9ordentlig
pedantisk
pimpinett
10förnumstig
gammaldags
12mamsellaktig