menu dblex
3men
4last
vikt
5börda
kraft
tryck
tyngd
7barlast
nackdel
9handikapp
olägenhet
påkänning
svårighet
10beläggning
11påfrestning