menu dblex
4ägna
5gifta
helga
offra
vigas
6förena
inviga
7förmäla
8ordinera
tillägna
välsigna
9prästviga
10konsekrera
sammanviga