menu dblex
3gap
hål
4hopp
paus
5glipa
lakun
lucka
6klyfta
tomrum
7avbrott
8uppehåll
9mellanrum
vokalmöte