menu dblex
4egga
elda
liva
5gilla
gynna
hugna
locka
6främja
glädja
muntra
sporra
stärka
stödja
trösta
7animera
hänföra
uppamma
uppegga
uppliva
uppmana
8aktivera
befordra
beskydda
premiera
9inspirera
stimulera
10enkuragera
underblåsa
11sanktionera
understödja