menu dblex
4sort
vara
5märke
6alster
arbete
7artikel
produkt
10manufaktur
11fabrikation
fabriksvara
12fabriksmärke
tillverkning