menu dblex
3mix
4ragu
röra
sats
smet
5brygd
oreda
osmos
sauté
soppa
6gytter
hopkok
hybrid
mixtur
mosaik
sallad
7amfibie
bastard
hackmat
kompott
lösning
melange
8blandras
förening
hopplock
häxbrygd
korsning
lappverk
legering
potpurri
virrvarr
9diffusion
10agglomerat
kroasering
mellanform
mellanting
mischmasch
tillagning
11inblandning
kombination
komposition
konglomerat
tillredning
12hopblandning
rasblandning
sammelsurium
uppblandning
13agglomeration
hybridisering
14sammangyttring
sammansättning
15sammanblandning
sammanställning