menu dblex
tyna av
verb
förtvina
krympa
atrofieras
domna
dö bort
tvina
försmäkta
falla av
magra
slockna
avmattas
uttömmas

Alla synonymer går att klicka på.