menu dblex
trafikled
substantiv
väg
stråk
gata
landsväg
samfärdsled
passage
farväg
trad
trade
led
motorväg
genomfart
farled
sund
förbindelseled

Alla synonymer går att klicka på.