menu dblex
genomfart
substantiv
genomresa
transitering
passage
gata
genomgång
övergång
tunnel
förbifart
genomfartsled
trafikled

Alla synonymer går att klicka på.