menu dblex
farled
substantiv
sund
segelled
led
farvatten
kanal
trafikled
passage
gatt
ränna
rutt
vattenväg
farväg
segelränna
far
kommunikationsled

Alla synonymer går att klicka på.